Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vierolomnosť831 SGWaAP
0.375podlosť3793 SGWaAP
0.412nevernosť1830 SGWaAP
0.423zrada36097 SGWaAP
0.428spupnosť1331 SGWaAP
0.438hanebnosť1351 SGWaAP
0.444nehanebnosť1441 SGWaAP
0.445pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.451zbabelosť7461 SGWaAP
0.463bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.492násilenstvo639 SGWaAP
0.498ukrutnosť3641 SGWaAP
0.501hrabivosť918 SGWaAP
0.510nadutosť2296 SGWaAP
0.515ničomnosť698 SGWaAP
0.520nevďačnosť2031 SGWaAP
0.522nečestnosť1799 SGWaAP
0.523dvojtvárnosť1811 SGWaAP
0.526falošnosť3045 SGWaAP
0.526vierolomný713 SGWaAP
0.531nemravnosť3259 SGWaAP
0.533bezbožnosť2685 SGWaAP