Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vierolomný713 SGWaAP
0.473úskočný658 SGWaAP
0.482podlý4648 SGWaAP
0.520ničomný834 SGWaAP
0.526vierolomnosť831 SGWaAP
0.538zbabelý6595 SGWaAP
0.538luhár2631 SGWaAP
0.545spupný1093 SGWaAP
0.546farizejský936 SGWaAP
0.549nevďačný3189 SGWaAP
0.553zradca21291 SGWaAP
0.556odbojný1438 SGWaAP
0.556ľstivý2051 SGWaAP
0.561intrigán1692 SGWaAP
0.562zlovoľný638 SGWaAP
0.576podliak4530 SGWaAP
0.577bezcharakterný2974 SGWaAP
0.582nehodný6310 SGWaAP
0.583nečestný4427 SGWaAP
0.583pätolizač692 SGWaAP
0.585opovážlivý554 SGWaAP
0.586pomstivý417 SGWaAP
0.587judáš2224 SGWaAP
0.587dvojtvárny582 SGWaAP
0.587nehanebný1860 SGWaAP