Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000viedenský22367 SGWaAP
0.399budapeštiansky6999 SGWaAP
0.407berlínsky7167 SGWaAP
0.439viedenská26700 SGWaAP
0.440frankfurtský1472 SGWaAP
0.442prešporský3525 SGWaAP
0.443mníchovský4981 SGWaAP
0.449salzburský1244 SGWaAP
0.451hamburský1261 SGWaAP
0.452pražský41253 SGWaAP
0.461rakúsky98369 SGWaAP
0.502viedenské5063 SGWaAP
0.511parížsky20384 SGWaAP
0.511kolínsky1988 SGWaAP
0.513bavorský9876 SGWaAP
0.514drážďanský474 SGWaAP
0.537milánsky5604 SGWaAP
0.541tirolský1444 SGWaAP
0.542brniansky2925 SGWaAP
0.549amsterdamský1375 SGWaAP
0.552dolnorakúsky999 SGWaAP
0.559Berlínsky2210 SGWaAP