Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.312Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.353Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.368mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.449Trianonský783 SGWaAP
0.470trianonská_mierová571 SGWaAP
0.482podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.487trianonská1411 SGWaAP
0.508ČSR39747 SGWaAP
0.518víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.529Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.548nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.552deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.563okupácia28497 SGWaAP