Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vidiecky27068 SGWaAP
0.447vidiecka25933 SGWaAP
0.450vidiecke8394 SGWaAP
0.504rustikálny6756 SGWaAP
0.545vidiek114386 SGWaAP
0.557sedliacky6748 SGWaAP
0.585vidiecke_sídlo3464 SGWaAP
0.623roľnícky4156 SGWaAP
0.626rustikálna3698 SGWaAP
0.638zrubový4752 SGWaAP
0.643dedinský21090 SGWaAP
0.648Vidiecky1578 SGWaAP
0.651stredomorský4303 SGWaAP
0.652rustikálne1240 SGWaAP
0.652útulný18694 SGWaAP
0.653rázovitý1395 SGWaAP
0.666vidiecky_turizmus1501 SGWaAP
0.669škandinávsky9715 SGWaAP
0.671agroturistika6318 SGWaAP
0.672vidiecka_turistika2016 SGWaAP