Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vidiecke_sídlo3464 SGWaAP
0.436vidiecke8394 SGWaAP
0.481panské_sídlo1608 SGWaAP
0.489šľachtické_sídlo1591 SGWaAP
0.584sídelné2522 SGWaAP
0.585vidiecky27068 SGWaAP
0.590vidiecka25933 SGWaAP
0.621usadlosť19825 SGWaAP
0.638mestečko156478 SGWaAP
0.640grófstvo4946 SGWaAP
0.657podhorské1192 SGWaAP
0.661kúpeľné_mestečko3859 SGWaAP
0.665lesnaté577 SGWaAP
0.669malebné14882 SGWaAP
0.676panelové_sídlisko771 SGWaAP
0.687malebné_mestečko2895 SGWaAP
0.687predmestie30547 SGWaAP
0.688panstvo46190 SGWaAP
0.690vresovisko1716 SGWaAP
0.690vidiek114386 SGWaAP
0.696vojvodstvo4435 SGWaAP