Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vidiecke_obyvateľstvo2013 SGWaAP
0.445obyvateľstvo261203 SGWaAP
0.624vidiecke8394 SGWaAP
0.625vidiecka25933 SGWaAP
0.635vidiek114386 SGWaAP
0.635roľníctvo3421 SGWaAP
0.642roľnícke2594 SGWaAP
0.645zamestnanosť128277 SGWaAP
0.660urbanizácia5204 SGWaAP
0.668robotníctvo2082 SGWaAP
0.676poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.677obyvateľ939843 SGWaAP
0.683meštianstvo2519 SGWaAP
0.684industrializácia5929 SGWaAP
0.687roľník41912 SGWaAP
0.690vzdelanostná9571 SGWaAP
0.690práceschopné_obyvateľstvo627 SGWaAP
0.691majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.711roľnícky4156 SGWaAP