Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vidiecke8394 SGWaAP
0.380dedinské7133 SGWaAP
0.411vidiecka25933 SGWaAP
0.436vidiecke_sídlo3464 SGWaAP
0.450vidiecky27068 SGWaAP
0.532vidiek114386 SGWaAP
0.533podhorské1192 SGWaAP
0.575veľkomestské416 SGWaAP
0.593malomestské476 SGWaAP
0.593krajinné1384 SGWaAP
0.599sedliacke1247 SGWaAP
0.612rázovité401 SGWaAP
0.623roľnícke2594 SGWaAP
0.624vidiecke_obyvateľstvo2013 SGWaAP
0.630malomesto1797 SGWaAP
0.635prímestské853 SGWaAP
0.645kopaničiarske687 SGWaAP
0.647sídelné2522 SGWaAP
0.651industriálne1818 SGWaAP
0.653južanské760 SGWaAP
0.653vinohradnícke1822 SGWaAP
0.654provinčné2308 SGWaAP
0.657mestské88853 SGWaAP
0.665hornaté1574 SGWaAP