Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vidiecka25933 SGWaAP
0.411vidiecke8394 SGWaAP
0.447vidiecky27068 SGWaAP
0.522vidiek114386 SGWaAP
0.590vidiecke_sídlo3464 SGWaAP
0.607odľahlá12547 SGWaAP
0.613podhorská7332 SGWaAP
0.621dedinská17193 SGWaAP
0.625vidiecke_obyvateľstvo2013 SGWaAP
0.647veľkomestská1001 SGWaAP
0.647predmestská2091 SGWaAP
0.661pobrežná13282 SGWaAP
0.661prímorská8204 SGWaAP
0.688chudobná67419 SGWaAP
0.693chalupárska476 SGWaAP
0.694trvalo_udržateľná4605 SGWaAP
0.694miestna362382 SGWaAP
0.695zamestnanosť128277 SGWaAP
0.695domorodá3211 SGWaAP
0.702odľahlý4488 SGWaAP