Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vidiečan4486 SGWaAP
0.432dedinčan17560 SGWaAP
0.474sedliak27222 SGWaAP
0.558roľník41912 SGWaAP
0.581dedinský21090 SGWaAP
0.592novousadlík914 SGWaAP
0.608plantážnik968 SGWaAP
0.609Amerikán769 SGWaAP
0.610Afričan10527 SGWaAP
0.610starousadlík2332 SGWaAP
0.617lazník680 SGWaAP
0.624žobrák22698 SGWaAP
0.627prišelec4296 SGWaAP
0.636kočovník4068 SGWaAP
0.637domorodec25183 SGWaAP
0.639povaľač3808 SGWaAP
0.642nevzdelaný6848 SGWaAP
0.645tulák12025 SGWaAP
0.646nádenník2567 SGWaAP
0.652žobravý943 SGWaAP
0.653nevoľník3117 SGWaAP
0.654meštiak1475 SGWaAP