Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000videofilm3202 SGWaAP
0.371dokumentárny_film38551 SGWaAP
0.471videoprogram946 SGWaAP
0.535krátkometrážny2988 SGWaAP
0.536celovečerný19604 SGWaAP
0.538dokumentárny13954 SGWaAP
0.542premietanie43771 SGWaAP
0.549videoprojekcia5963 SGWaAP
0.564stredometrážny808 SGWaAP
0.574protidrogová_tematika809 SGWaAP
0.575inštruktážny1220 SGWaAP
0.587diapozitív3916 SGWaAP
0.592animovaný40135 SGWaAP
0.607fotovýstava1049 SGWaAP
0.608dlhometrážny2530 SGWaAP
0.609prírodopisný1726 SGWaAP
0.611film1634127 SGWaAP
0.614poster7561 SGWaAP
0.626šot5442 SGWaAP
0.634krátkometrážna1066 SGWaAP
0.637videonahrávka3972 SGWaAP
0.638prednáška293489 SGWaAP
0.644beseda82584 SGWaAP