Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vicišpán743 SGWaAP
0.365podžupan3090 SGWaAP
0.401slúžny3204 SGWaAP
0.450veľkomožný2478 SGWaAP
0.465richtár22876 SGWaAP
0.488fiškál1275 SGWaAP
0.506fiškus828 SGWaAP
0.510pravotár648 SGWaAP
0.529rechtor1671 SGWaAP
0.551urodzený5629 SGWaAP
0.554pandúr1618 SGWaAP
0.556palatín7542 SGWaAP
0.558šafár1919 SGWaAP
0.561zeman9863 SGWaAP
0.565Matiáš1395 SGWaAP
0.568kastelán4573 SGWaAP
0.582fyzikus584 SGWaAP
0.585prísažný1970 SGWaAP
0.592superintendent2959 SGWaAP
0.597ujec2776 SGWaAP
0.599paholok4903 SGWaAP