Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000viceprimátor25303 SGWaAP
0.184primátor512206 SGWaAP
0.368primátorka28952 SGWaAP
0.377prednosta_MsÚ4572 SGWaAP
0.403prednosta_OÚ2306 SGWaAP
0.444Andrej_hrnčiar2683 SGWaAP