Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000viceprezidentka5014 SGWaAP
0.379výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.409viceprezident58707 SGWaAP
0.424generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.425prezidentka33376 SGWaAP
0.432generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.450predsedníčka85591 SGWaAP
0.461manažérka29618 SGWaAP
0.474šéfka46519 SGWaAP
0.490tajomníčka9637 SGWaAP
0.492generálna_sekretárka1403 SGWaAP
0.499podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.500riaditeľka212781 SGWaAP
0.525námestníčka6621 SGWaAP
0.544konzultantka4692 SGWaAP
0.561zástupkyňa46643 SGWaAP
0.561spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.576projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.585Viceprezident517 SGWaAP
0.594generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.612koordinátorka18026 SGWaAP
0.612expertka5995 SGWaAP
0.613guvernérka1449 SGWaAP