Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000viceprezident58707 SGWaAP
0.406generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.409viceprezidentka5014 SGWaAP
0.419generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.452riaditeľ787271 SGWaAP
0.461Viceprezident517 SGWaAP
0.480šéf507319 SGWaAP
0.491podpredseda196986 SGWaAP
0.491prezident1029981 SGWaAP
0.494predseda1053539 SGWaAP
0.528tajomník66290 SGWaAP
0.544predstavenstvo119991 SGWaAP
0.574námestník41776 SGWaAP
0.585spolupredseda1499 SGWaAP
0.592spoluzakladateľ20387 SGWaAP
0.602Riaditeľ3392 SGWaAP
0.612generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.614Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.617Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.623vedúci139633 SGWaAP
0.631zastupujúci14275 SGWaAP
0.641prezídium22710 SGWaAP
0.645sekretár25949 SGWaAP
0.649generálny85792 SGWaAP
0.650novovymenovaný2660 SGWaAP
0.652manažér319190 SGWaAP
0.652hovorca273041 SGWaAP
0.657exekutíva13754 SGWaAP
0.660Prezident14470 SGWaAP
0.661prorektor9921 SGWaAP
0.661Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.665generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.667výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.670prezidentka33376 SGWaAP
0.670tajomníčka9637 SGWaAP
0.670generálna_sekretárka1403 SGWaAP
0.673generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.676organizačný_výbor15312 SGWaAP
0.678štátny_tajomník54991 SGWaAP