Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000viceprezident58707 SGWaAP
0.406generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.409viceprezidentka5014 SGWaAP
0.419generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.452riaditeľ787271 SGWaAP
0.461Viceprezident517 SGWaAP
0.480šéf507319 SGWaAP
0.491podpredseda196986 SGWaAP
0.491prezident1029981 SGWaAP
0.494predseda1053539 SGWaAP
0.528tajomník66290 SGWaAP
0.544predstavenstvo119991 SGWaAP
0.574námestník41776 SGWaAP
0.585spolupredseda1499 SGWaAP
0.592spoluzakladateľ20387 SGWaAP
0.602Riaditeľ3392 SGWaAP
0.612generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.614Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.617Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.623vedúci139633 SGWaAP
0.631zastupujúci14275 SGWaAP