Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vezír2702 SGWaAP
0.355miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.356sultán11630 SGWaAP
0.397chán3891 SGWaAP
0.425radža1240 SGWaAP
0.461kalif2319 SGWaAP
0.478vojvodca8873 SGWaAP
0.485panovník51690 SGWaAP
0.499sultánov937 SGWaAP
0.504vládca51375 SGWaAP
0.505vladár10193 SGWaAP
0.506Paša1030 SGWaAP
0.510veľmož6882 SGWaAP
0.511hodnostár9043 SGWaAP
0.515kráľ403784 SGWaAP
0.515cisár81604 SGWaAP
0.518emir3376 SGWaAP
0.523turecký_sultán1053 SGWaAP
0.524cisárov2529 SGWaAP