Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vetchý1109 SGWaAP
0.436neduživý1078 SGWaAP
0.452chatrný2024 SGWaAP
0.454vycivený1134 SGWaAP
0.520sivovlasý1524 SGWaAP
0.524bielovlasý2000 SGWaAP
0.525vetchá793 SGWaAP
0.526zhrbený3765 SGWaAP
0.535ošumelý1458 SGWaAP
0.538otrhaný2947 SGWaAP
0.544dengľavý447 SGWaAP
0.561starec60483 SGWaAP
0.563obstarožný1040 SGWaAP
0.564poloslepý459 SGWaAP
0.575postarší6144 SGWaAP
0.577nemohúci1061 SGWaAP
0.579vráskavý791 SGWaAP
0.580senilný1957 SGWaAP
0.581vychudnutý5050 SGWaAP
0.584plešivý978 SGWaAP
0.586ošarpaný3298 SGWaAP
0.586utrápený4304 SGWaAP