Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veselica5887 SGWaAP
0.203tancovačka5021 SGWaAP
0.209ľudová_veselica2482 SGWaAP
0.255fašiangová_zábava2307 SGWaAP
0.321fašiangová_veselica598 SGWaAP
0.351pochovávanie_basa2859 SGWaAP
0.390fašiangová7767 SGWaAP
0.403majáles6178 SGWaAP
0.408fašiangy15331 SGWaAP
0.426fašiangový_sprievod2478 SGWaAP
0.430fašiangový4430 SGWaAP
0.431katarínska_zábava630 SGWaAP
0.432dožinky2829 SGWaAP
0.443hodová2851 SGWaAP
0.452zabíjačka13792 SGWaAP
0.454country_bál791 SGWaAP
0.455slávnosť136262 SGWaAP
0.471Majáles883 SGWaAP
0.472fašiangové4065 SGWaAP
0.474Fašiangy1363 SGWaAP
0.479hostina30880 SGWaAP
0.488Pochovávanie443 SGWaAP
0.494štefanská1016 SGWaAP
0.498dožinková_slávnosť1240 SGWaAP
0.501Katarínsky740 SGWaAP