Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veselý63654 SGWaAP
0.346veselá69796 SGWaAP
0.396hravý19892 SGWaAP
0.435radostný22261 SGWaAP
0.462vtipný44966 SGWaAP
0.472roztomilý10936 SGWaAP
0.476veselé28004 SGWaAP
0.494usmievavý8127 SGWaAP
0.525roztopašný1447 SGWaAP
0.533rozkošný7947 SGWaAP
0.543nezbedný2838 SGWaAP
0.545nápaditý10768 SGWaAP
0.554pestrofarebný11905 SGWaAP
0.555dobrosrdečný5043 SGWaAP
0.577humorný8544 SGWaAP
0.582družný1308 SGWaAP
0.583usmiaty9294 SGWaAP
0.587bezstarostný10555 SGWaAP
0.588neposedný2782 SGWaAP
0.598krásny412436 SGWaAP
0.599vľúdny3855 SGWaAP
0.599nežný19919 SGWaAP
0.600rozveseliť11055 SGWaAP
0.601pôvabný7656 SGWaAP
0.601šibalský1846 SGWaAP