Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000versaillská502 SGWaAP
0.531víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.536trianonská_mierová571 SGWaAP
0.558Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.566Trianonský783 SGWaAP
0.584mníchovská7366 SGWaAP
0.591Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.601vojnová_reparácia453 SGWaAP
0.605bezpodmienečná_kapitulácia621 SGWaAP
0.606Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.610trianonská1411 SGWaAP
0.620bonnská492 SGWaAP
0.626mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.631povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.643Parížsky4894 SGWaAP
0.660dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.664parížska20598 SGWaAP
0.664anšlus731 SGWaAP
0.668mierová38527 SGWaAP
0.669Mníchovský1428 SGWaAP