Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veriaci150386 SGWaAP
0.145veriaci111658 SGWaAP
0.324katolík82214 SGWaAP
0.335kresťan253031 SGWaAP
0.386veriace4983 SGWaAP
0.394neveriaci10286 SGWaAP
0.397veriaca17291 SGWaAP
0.420kňaz355291 SGWaAP
0.430gréckokatolík7094 SGWaAP
0.432evanjelik21418 SGWaAP
0.446farník11187 SGWaAP
0.450cirkev670610 SGWaAP
0.450cirkevník3173 SGWaAP
0.451protestant17006 SGWaAP
0.459rehoľník21459 SGWaAP
0.460nekresťan2285 SGWaAP
0.475biskup286883 SGWaAP
0.479katolícky57473 SGWaAP
0.480pravoslávny_veriaci2260 SGWaAP
0.486charizmatik1201 SGWaAP
0.488klerik8145 SGWaAP
0.491ateista41462 SGWaAP
0.492katolícka_cirkev72226 SGWaAP