Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veriace4983 SGWaAP
0.362veriaci111658 SGWaAP
0.386veriaci150386 SGWaAP
0.397neveriace1221 SGWaAP
0.441veriaca17291 SGWaAP
0.476eucharistia19833 SGWaAP
0.476cirkevné_spoločenstvo5864 SGWaAP
0.484kresťanské38118 SGWaAP
0.486cirkev670610 SGWaAP
0.495božie169284 SGWaAP
0.497eucharistické1497 SGWaAP
0.497Eucharistia19501 SGWaAP
0.502kresťanské_spoločenstvo8401 SGWaAP
0.504sviatosť47426 SGWaAP
0.506Cirkev25402 SGWaAP
0.529Kristovo35215 SGWaAP
0.530kňazské5121 SGWaAP
0.534viera559516 SGWaAP
0.541sviatostné1702 SGWaAP
0.544kresťan253031 SGWaAP
0.544farské_spoločenstvo2917 SGWaAP
0.547neveriaca2438 SGWaAP
0.550katolícke21666 SGWaAP
0.553neveriaci10286 SGWaAP
0.554biblické12886 SGWaAP