Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000verejnoprávnosť2562 SGWaAP
0.374verejnoprávne_médium11575 SGWaAP
0.504verejnoprávne3263 SGWaAP
0.522verejnoprávna20127 SGWaAP
0.547verejnoprávne1006 SGWaAP
0.550verejnoprávna_televízia15780 SGWaAP
0.574apolitickosť890 SGWaAP
0.581verejnoprávny6825 SGWaAP
0.599nadstraníckosť591 SGWaAP
0.617novinárska_etika2040 SGWaAP
0.618názorová_pluralita635 SGWaAP
0.619STV130619 SGWaAP
0.634mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.634investigatívna_žurnalistika1842 SGWaAP
0.635apolitická1994 SGWaAP
0.639bulvarizácia723 SGWaAP
0.645zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.654nestrannosť8322 SGWaAP
0.656straníckosť1016 SGWaAP
0.657politická_korektnosť5213 SGWaAP