Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000verejnoprávne_médium11575 SGWaAP
0.348verejnoprávne3263 SGWaAP
0.355verejnoprávna_televízia15780 SGWaAP
0.359verejnoprávne1006 SGWaAP
0.374verejnoprávnosť2562 SGWaAP
0.435verejnoprávna20127 SGWaAP
0.451verejnoprávny_rozhlas2895 SGWaAP
0.465verejnoprávny6825 SGWaAP
0.479RTVS77502 SGWaAP
0.485SRo16400 SGWaAP
0.490STV130619 SGWaAP
0.500mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.564spravodajstvo100531 SGWaAP
0.586televízne_spravodajstvo2562 SGWaAP
0.587koncesionársky_poplatok11190 SGWaAP
0.594Rozhlas3320 SGWaAP
0.598masmédium20581 SGWaAP
0.608TA332851 SGWaAP
0.614Václav_Mika3325 SGWaAP
0.618Miloslava_Zemková2237 SGWaAP
0.624spravodajská_relácia5927 SGWaAP
0.630spravodajské3711 SGWaAP