Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000verejnoprávne3263 SGWaAP
0.348verejnoprávne_médium11575 SGWaAP
0.359verejnoprávny6825 SGWaAP
0.375verejnoprávne1006 SGWaAP
0.428verejnoprávna20127 SGWaAP
0.499verejnoprávny_rozhlas2895 SGWaAP
0.504verejnoprávnosť2562 SGWaAP
0.537verejnoprávna_televízia15780 SGWaAP
0.571spravodajské3711 SGWaAP
0.590rozhlasové_vysielanie6820 SGWaAP
0.593rozhlasové10566 SGWaAP
0.604SRo16400 SGWaAP
0.615televízne_vysielanie15606 SGWaAP
0.620spravodajstvo100531 SGWaAP
0.624vysielanie162323 SGWaAP
0.629menšinové7110 SGWaAP
0.633Rozhlas3320 SGWaAP
0.635STV130619 SGWaAP
0.646RTVS77502 SGWaAP
0.647televízne_spravodajstvo2562 SGWaAP
0.653národnostné9000 SGWaAP
0.657mienkotvorné836 SGWaAP
0.662spravodajská_relácia5927 SGWaAP
0.662mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.669rádio_Twist3694 SGWaAP
0.670pluralitné724 SGWaAP
0.671rozhlas133629 SGWaAP
0.674koncesionársky_poplatok11190 SGWaAP
0.674rádio179620 SGWaAP
0.675mediálne16136 SGWaAP
0.677názorová_pluralita635 SGWaAP
0.682pluralita10590 SGWaAP
0.687televízne17971 SGWaAP
0.688publicistická_relácia2095 SGWaAP
0.691audiovizuálna_mediálna1143 SGWaAP
0.695spravodajský22952 SGWaAP
0.696satelitné_vysielanie1661 SGWaAP
0.699rádio_Expres2495 SGWaAP
0.703rádio_expres1816 SGWaAP
0.704masmédium20581 SGWaAP
0.705publicistika22389 SGWaAP
0.705celospoločenské2365 SGWaAP
0.707rozhlasový18754 SGWaAP
0.708štátne58941 SGWaAP
0.709penzijné1519 SGWaAP