Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000verejnoprávna20127 SGWaAP
0.317verejnoprávny6825 SGWaAP
0.368verejnoprávna_televízia15780 SGWaAP
0.400verejnoprávne1006 SGWaAP
0.428verejnoprávne3263 SGWaAP
0.435verejnoprávne_médium11575 SGWaAP
0.497verejnoprávny_rozhlas2895 SGWaAP
0.522verejnoprávnosť2562 SGWaAP
0.528STV130619 SGWaAP
0.542RTVS77502 SGWaAP
0.569Rozhlas3320 SGWaAP
0.578SRo16400 SGWaAP
0.591televízia481207 SGWaAP
0.623TA332851 SGWaAP
0.635spravodajská51494 SGWaAP
0.637televízna153255 SGWaAP
0.640spravodajská_relácia5927 SGWaAP
0.643publicistická_relácia2095 SGWaAP
0.651samosprávna8870 SGWaAP
0.658mienkotvorná1976 SGWaAP
0.658Miloslava_Zemková2237 SGWaAP
0.665joj63436 SGWaAP