Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veliteľstvo20062 SGWaAP
0.296Veliteľstvo1432 SGWaAP
0.300vojenské_veliteľstvo1007 SGWaAP
0.372velenie33794 SGWaAP
0.383veliteľ145290 SGWaAP
0.383náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.416Generálny_štáb2046 SGWaAP
0.419podplukovník8662 SGWaAP
0.446prápor20875 SGWaAP
0.458pozemné_vojsko2118 SGWaAP
0.478generálmajor4933 SGWaAP
0.480žandárstvo1179 SGWaAP
0.489armádny_zbor2629 SGWaAP
0.491veliteľská3053 SGWaAP
0.500brigádny_generál3278 SGWaAP
0.502vojsko112561 SGWaAP
0.503vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.513veliteľské1795 SGWaAP
0.514pluk21773 SGWaAP
0.519generálporučík2808 SGWaAP
0.522nadporučík8087 SGWaAP
0.526generálplukovník1209 SGWaAP
0.528posádkové736 SGWaAP
0.528dôstojník75659 SGWaAP
0.529veliteľské_stanovište664 SGWaAP