Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veliteľská3053 SGWaAP
0.428veliteľský3366 SGWaAP
0.446veliaci1986 SGWaAP
0.491veliteľstvo20062 SGWaAP
0.514veliteľ145290 SGWaAP
0.520štábna1299 SGWaAP
0.539velenie33794 SGWaAP
0.546ženijná1986 SGWaAP
0.555poddôstojnícka673 SGWaAP
0.557veliteľské1795 SGWaAP
0.560dôstojnícka2174 SGWaAP
0.561výsadková1457 SGWaAP
0.568pozemné_vojsko2118 SGWaAP
0.572Veliteľstvo1432 SGWaAP
0.577štábny2300 SGWaAP
0.578poddôstojník4709 SGWaAP
0.582náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.584prápor20875 SGWaAP
0.584vojenská243247 SGWaAP
0.585podplukovník8662 SGWaAP
0.585veliaci_poddôstojník733 SGWaAP
0.591delostrelecká4566 SGWaAP
0.591rota17882 SGWaAP
0.601vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.603výsadkový740 SGWaAP