Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veliteľ145290 SGWaAP
0.287podplukovník8662 SGWaAP
0.291dôstojník75659 SGWaAP
0.303veliaci_dôstojník958 SGWaAP
0.309plukovník35476 SGWaAP
0.312náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.330vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.337nadporučík8087 SGWaAP
0.342generál101289 SGWaAP
0.361poručík23502 SGWaAP
0.368Veliteľ837 SGWaAP
0.373náčelník62486 SGWaAP
0.374rotmajster2219 SGWaAP
0.383veliteľstvo20062 SGWaAP
0.387desiatnik4970 SGWaAP
0.392velenie33794 SGWaAP
0.395brigádny_generál3278 SGWaAP
0.395generálmajor4933 SGWaAP
0.408maršal8758 SGWaAP
0.430prápor20875 SGWaAP
0.431generálporučík2808 SGWaAP
0.431pobočník5127 SGWaAP
0.433poddôstojník4709 SGWaAP
0.436práporčík2445 SGWaAP