Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veliaci_poddôstojník733 SGWaAP
0.389podplukovník8662 SGWaAP
0.400náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.412brigádny_generál3278 SGWaAP
0.423rotný929 SGWaAP
0.427ženijná_rota491 SGWaAP
0.439náčelník_Generálny3789 SGWaAP
0.444štábny2300 SGWaAP
0.447protilietadlová_raketová498 SGWaAP
0.452generálporučík2808 SGWaAP
0.455generálmajor4933 SGWaAP
0.457rotmajster2219 SGWaAP
0.463Veliteľstvo1432 SGWaAP
0.483Generálny_štáb2046 SGWaAP
0.488vrtuľníkové_krídlo725 SGWaAP
0.490ženijný_prápor1222 SGWaAP