Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000velenie33794 SGWaAP
0.372veliteľstvo20062 SGWaAP
0.392veliteľ145290 SGWaAP
0.409vojsko112561 SGWaAP
0.474vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.479veliaci1986 SGWaAP
0.481náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.488pozemné_vojsko2118 SGWaAP
0.498spojenecká7143 SGWaAP
0.504armáda317169 SGWaAP
0.508podplukovník8662 SGWaAP
0.517generál101289 SGWaAP
0.517prápor20875 SGWaAP
0.518pluk21773 SGWaAP
0.521armádny_zbor2629 SGWaAP
0.525admirál9855 SGWaAP
0.527plukovník35476 SGWaAP
0.532spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.532veliaci_dôstojník958 SGWaAP
0.539delostrelectvo7540 SGWaAP
0.539veliteľská3053 SGWaAP
0.541spojenecké1951 SGWaAP
0.549Generálny_štáb2046 SGWaAP
0.550loďstvo4945 SGWaAP
0.552generálmajor4933 SGWaAP