Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vedný_odbor11574 SGWaAP
0.341vedná_disciplína8545 SGWaAP
0.384vedný1571 SGWaAP
0.469humanitná_veda5776 SGWaAP
0.473jazykoveda8662 SGWaAP
0.495sociológia20248 SGWaAP
0.508interdisciplinárny5779 SGWaAP
0.508vedná3503 SGWaAP
0.510molekulárna_biológia3385 SGWaAP
0.511lingvistika6100 SGWaAP
0.511etnológia5052 SGWaAP
0.523biofyzika1710 SGWaAP
0.529virológia1023 SGWaAP
0.538botanika6415 SGWaAP
0.542andragogika2648 SGWaAP
0.545antropológia10425 SGWaAP
0.548spoločenskovedný2589 SGWaAP
0.550veda441503 SGWaAP
0.551interdisciplinárna3398 SGWaAP
0.552spoločenskovedná1932 SGWaAP
0.556interdisciplinárne1274 SGWaAP
0.557religionistika2883 SGWaAP
0.563kybernetika3811 SGWaAP
0.564didaktika8698 SGWaAP