Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vedkyňa4832 SGWaAP
0.294výskumníčka2294 SGWaAP
0.315biologička963 SGWaAP
0.440bádateľka550 SGWaAP
0.445matematička634 SGWaAP
0.447astronómka496 SGWaAP
0.478filozofka1959 SGWaAP
0.487žurnalistka1603 SGWaAP
0.493antropologička906 SGWaAP
0.494profesorka32776 SGWaAP
0.504lingvistka419 SGWaAP
0.504genetička415 SGWaAP
0.538docentka4478 SGWaAP
0.541historička7651 SGWaAP
0.547scenáristka5331 SGWaAP
0.552spisovateľka46533 SGWaAP
0.555teoretička2213 SGWaAP
0.555novinárka25499 SGWaAP
0.556akademička453 SGWaAP
0.561umelkyňa20466 SGWaAP
0.563programátorka684 SGWaAP
0.564doktorandka3026 SGWaAP
0.565literárna_vedkyňa993 SGWaAP
0.567pedagogička11781 SGWaAP
0.567teologička547 SGWaAP