Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vedenie1100254 SGWaAP
0.627Vedenie5019 SGWaAP
0.672taktovka30963 SGWaAP
0.710vedúci226529 SGWaAP
0.740vedúce34497 SGWaAP
0.743dirigentská_taktovka1196 SGWaAP
0.756riadenie379679 SGWaAP
0.772vedený79628 SGWaAP
0.774pod3492630 SGWaAP
0.779vedená59519 SGWaAP
0.786vysokonapäťové677 SGWaAP
0.789vedúci139633 SGWaAP
0.798velenie33794 SGWaAP
0.806režijné1956 SGWaAP
0.806gestorstvo654 SGWaAP
0.807angažovanie14986 SGWaAP
0.809vedené23009 SGWaAP
0.811oddelenie428244 SGWaAP
0.813usmerňovanie7804 SGWaAP
0.815zriadenie111571 SGWaAP
0.816organizačné14868 SGWaAP
0.816zapojenie99741 SGWaAP