Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vedeckosť1538 SGWaAP
0.388exaktnosť908 SGWaAP
0.513objektivita16143 SGWaAP
0.515pseudoveda854 SGWaAP
0.530metafyzika7150 SGWaAP
0.534umeleckosť863 SGWaAP
0.542dogmatická2399 SGWaAP
0.552dogmatizmus2038 SGWaAP
0.556vecnosť3411 SGWaAP
0.562objektivizmus476 SGWaAP
0.567racionalizmus3906 SGWaAP
0.569hermeneutika1755 SGWaAP
0.569idealizmus5687 SGWaAP
0.569humanizmus17405 SGWaAP
0.573pozitivizmus2987 SGWaAP
0.575racionálnosť1325 SGWaAP
0.582etika63827 SGWaAP
0.582relativizmus5097 SGWaAP
0.584pozitivistická722 SGWaAP
0.584paveda1299 SGWaAP
0.585apolitickosť890 SGWaAP
0.588evolucionizmus659 SGWaAP
0.589apologetika943 SGWaAP