Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vedecké_kolégium1336 SGWaAP
0.305Vedecký_kolégium1029 SGWaAP
0.391Predsedníctvo_SAV7964 SGWaAP
0.524SAV150867 SGWaAP
0.590Literárnovedný431 SGWaAP
0.596krajinná_ekológia1425 SGWaAP
0.608vedný_odbor11574 SGWaAP
0.615vedecká_hodnosť3639 SGWaAP
0.623Akademický_senát2971 SGWaAP
0.627katedra105195 SGWaAP
0.627Prírodovedecký_fakulta5940 SGWaAP
0.633subkomisia3282 SGWaAP
0.635technická_kybernetika1258 SGWaAP
0.638PF_UPJŠ1835 SGWaAP
0.640akadémia_veda47955 SGWaAP
0.640komitét_slavista725 SGWaAP
0.641ústav_SAV19800 SGWaAP
0.641geoveda414 SGWaAP
0.644prírodovedecká_fakulta8005 SGWaAP
0.646redakčná_rada13840 SGWaAP
0.647odborová6879 SGWaAP
0.649akademický_senát9291 SGWaAP
0.653Vedecký8587 SGWaAP
0.657komitét1995 SGWaAP
0.659prodekan7779 SGWaAP
0.660Učený1087 SGWaAP
0.661Matematický_ústav766 SGWaAP
0.661Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.663predmetová_komisia4008 SGWaAP
0.664Ústav_experimentálna3301 SGWaAP
0.665pedológia559 SGWaAP