Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vedecké_kolégium1336 SGWaAP
0.305Vedecký_kolégium1029 SGWaAP
0.391Predsedníctvo_SAV7964 SGWaAP
0.524SAV150867 SGWaAP
0.590Literárnovedný431 SGWaAP
0.596krajinná_ekológia1425 SGWaAP
0.608vedný_odbor11574 SGWaAP
0.615vedecká_hodnosť3639 SGWaAP
0.623Akademický_senát2971 SGWaAP
0.627katedra105195 SGWaAP
0.627Prírodovedecký_fakulta5940 SGWaAP
0.633subkomisia3282 SGWaAP
0.635technická_kybernetika1258 SGWaAP
0.638PF_UPJŠ1835 SGWaAP
0.640akadémia_veda47955 SGWaAP