Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vedecké44000 SGWaAP
0.443vedecký170361 SGWaAP
0.483vedecká182300 SGWaAP
0.496výskumné16492 SGWaAP
0.501interdisciplinárne1274 SGWaAP
0.517filozofické10273 SGWaAP
0.520vedecké_bádanie4477 SGWaAP
0.520akademické11396 SGWaAP
0.539empirické3018 SGWaAP
0.541jazykovedné1463 SGWaAP
0.550popularizačné423 SGWaAP
0.560sociologické2225 SGWaAP
0.562metodologické1251 SGWaAP
0.570prírodovedecké940 SGWaAP
0.571medicínske10753 SGWaAP
0.575bádanie18868 SGWaAP
0.581vedné553 SGWaAP
0.583vedeckovýskumné759 SGWaAP
0.589bádateľské521 SGWaAP
0.589prírodovedné3716 SGWaAP
0.591experimentálne8527 SGWaAP
0.594lingvistické1174 SGWaAP
0.595etnologické586 SGWaAP
0.596odborné114834 SGWaAP
0.601výskumné_pracovisko3071 SGWaAP