Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vedecká_hodnosť3639 SGWaAP
0.431habilitácia1348 SGWaAP
0.441docent28247 SGWaAP
0.511docentúra663 SGWaAP
0.525rigorózna_skúška2816 SGWaAP
0.540habilitačné_konanie1335 SGWaAP
0.549profesúra1869 SGWaAP
0.556habilitovať1826 SGWaAP
0.557obhajoba_dizertačná1652 SGWaAP
0.557doktorát11831 SGWaAP
0.577vedecká_ašpirantúra640 SGWaAP
0.593inauguračné985 SGWaAP
0.597dizertácia2510 SGWaAP
0.598filologická1566 SGWaAP
0.602DrSc11698 SGWaAP
0.604doktorandské_štúdium18147 SGWaAP
0.608vysokoškolský_diplom3248 SGWaAP
0.615vedecké_kolégium1336 SGWaAP
0.615prodekan7779 SGWaAP
0.621PhD30779 SGWaAP