Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vedúci226529 SGWaAP
0.303vedúci139633 SGWaAP
0.360vedúce34497 SGWaAP
0.469vedúca184135 SGWaAP
0.569riaditeľ787271 SGWaAP
0.572Vedúci3015 SGWaAP
0.608Vedúci4968 SGWaAP
0.632koordinátor52905 SGWaAP
0.644poverený51088 SGWaAP
0.648tajomník66290 SGWaAP
0.654referent18292 SGWaAP
0.654manažér319190 SGWaAP
0.664pracovník684333 SGWaAP
0.665oddelenie428244 SGWaAP
0.674projektový_manažér14106 SGWaAP
0.677zástupca648231 SGWaAP
0.681generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.695zastupujúci14275 SGWaAP
0.701sekretariát39119 SGWaAP
0.704prednosta59172 SGWaAP
0.704vedúca5190 SGWaAP
0.710vedenie1100254 SGWaAP
0.711námestník41776 SGWaAP
0.712hlavný939809 SGWaAP
0.714Riaditeľ3392 SGWaAP
0.723poverené2704 SGWaAP
0.726odborný_garant9910 SGWaAP
0.726zodpovedný225724 SGWaAP
0.727organizačný47001 SGWaAP
0.729oblastný11957 SGWaAP
0.737viceprezident58707 SGWaAP
0.740organizačný_výbor15312 SGWaAP
0.740prodekan7779 SGWaAP
0.741Oddelenie752 SGWaAP
0.742viesť1521105 SGWaAP
0.743šéf507319 SGWaAP
0.745metodik5130 SGWaAP
0.747Divízia2542 SGWaAP
0.749dlhoročný78527 SGWaAP
0.750menovaný62047 SGWaAP
0.753konzultant33790 SGWaAP
0.754generálny85792 SGWaAP
0.756gestor6525 SGWaAP
0.760novovymenovaný2660 SGWaAP
0.761Koordinátor1181 SGWaAP
0.761predseda1053539 SGWaAP
0.765nadriadený18013 SGWaAP