Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vedúci226529 SGWaAP
0.303vedúci139633 SGWaAP
0.360vedúce34497 SGWaAP
0.469vedúca184135 SGWaAP
0.569riaditeľ787271 SGWaAP
0.572Vedúci3015 SGWaAP
0.608Vedúci4968 SGWaAP
0.632koordinátor52905 SGWaAP
0.644poverený51088 SGWaAP
0.648tajomník66290 SGWaAP
0.654referent18292 SGWaAP
0.654manažér319190 SGWaAP
0.664pracovník684333 SGWaAP
0.665oddelenie428244 SGWaAP
0.674projektový_manažér14106 SGWaAP
0.677zástupca648231 SGWaAP
0.681generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.695zastupujúci14275 SGWaAP
0.701sekretariát39119 SGWaAP
0.704prednosta59172 SGWaAP
0.704vedúca5190 SGWaAP
0.710vedenie1100254 SGWaAP
0.711námestník41776 SGWaAP
0.712hlavný939809 SGWaAP
0.714Riaditeľ3392 SGWaAP