Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vedúce34497 SGWaAP
0.360vedúci226529 SGWaAP
0.519vedúca184135 SGWaAP
0.560vedúci139633 SGWaAP
0.693oddelenie428244 SGWaAP
0.706viesť1521105 SGWaAP
0.706poverené2704 SGWaAP
0.713Vedúci3015 SGWaAP
0.740vedenie1100254 SGWaAP
0.752Vedúci4968 SGWaAP
0.759organizačné14868 SGWaAP
0.771riaditeľ787271 SGWaAP
0.772vedúca5190 SGWaAP
0.778novozriadené781 SGWaAP
0.778sekretariát39119 SGWaAP
0.779zodpovedné27782 SGWaAP
0.780referent18292 SGWaAP
0.784smerujúce9315 SGWaAP
0.787riadiace9883 SGWaAP
0.788metodické8569 SGWaAP
0.788tajomník66290 SGWaAP
0.792Divízia2542 SGWaAP
0.794poverený51088 SGWaAP
0.794koordinátor52905 SGWaAP