Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vedúca184135 SGWaAP
0.469vedúci226529 SGWaAP
0.519vedúce34497 SGWaAP
0.528vedúca5190 SGWaAP
0.642vedúci139633 SGWaAP
0.645Vedúci4968 SGWaAP
0.663manažérka29618 SGWaAP
0.667riaditeľka212781 SGWaAP
0.684Oddelenie752 SGWaAP
0.687referentka6387 SGWaAP
0.696oddelenie428244 SGWaAP
0.700pracovníčka66223 SGWaAP
0.708zástupkyňa46643 SGWaAP
0.709vedúca_oddelenie2135 SGWaAP
0.710koordinátorka18026 SGWaAP
0.711tajomníčka9637 SGWaAP
0.711projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.722riešiteľka1320 SGWaAP
0.727námestníčka6621 SGWaAP
0.728odborná_garantka862 SGWaAP
0.733špecialistka7273 SGWaAP
0.733viesť1521105 SGWaAP
0.737metodička2485 SGWaAP
0.740garantka1145 SGWaAP
0.745Kollárová8286 SGWaAP
0.747viceprezidentka5014 SGWaAP
0.750šéfka46519 SGWaAP
0.751Nemcová4403 SGWaAP
0.753Novotná7264 SGWaAP
0.754Gabriela50283 SGWaAP
0.756predsedníčka85591 SGWaAP
0.757výskumníčka2294 SGWaAP
0.758hlavná914218 SGWaAP
0.761docentka4478 SGWaAP
0.761Petrová3641 SGWaAP
0.761Kmeťová5333 SGWaAP
0.765Tatiana34981 SGWaAP
0.766Andrea92081 SGWaAP
0.767epidemiológia5836 SGWaAP
0.767prednostka9966 SGWaAP
0.767Erika35873 SGWaAP
0.767členka87693 SGWaAP
0.768konzultantka4692 SGWaAP
0.768Štefániková3462 SGWaAP