Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vedúca184135 SGWaAP
0.469vedúci226529 SGWaAP
0.519vedúce34497 SGWaAP
0.528vedúca5190 SGWaAP
0.642vedúci139633 SGWaAP
0.645Vedúci4968 SGWaAP
0.663manažérka29618 SGWaAP
0.667riaditeľka212781 SGWaAP
0.684Oddelenie752 SGWaAP
0.687referentka6387 SGWaAP
0.696oddelenie428244 SGWaAP
0.700pracovníčka66223 SGWaAP
0.708zástupkyňa46643 SGWaAP
0.709vedúca_oddelenie2135 SGWaAP
0.710koordinátorka18026 SGWaAP
0.711tajomníčka9637 SGWaAP
0.711projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.722riešiteľka1320 SGWaAP
0.727námestníčka6621 SGWaAP
0.728odborná_garantka862 SGWaAP
0.733špecialistka7273 SGWaAP
0.733viesť1521105 SGWaAP
0.737metodička2485 SGWaAP
0.740garantka1145 SGWaAP
0.745Kollárová8286 SGWaAP