Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vecnosť3411 SGWaAP
0.513logickosť590 SGWaAP
0.533korektnosť6058 SGWaAP
0.534exaktnosť908 SGWaAP
0.549objektivita16143 SGWaAP
0.550umeleckosť863 SGWaAP
0.554civilnosť547 SGWaAP
0.556poetickosť1086 SGWaAP
0.556vedeckosť1538 SGWaAP
0.567výstižnosť745 SGWaAP
0.576jednoznačnosť3903 SGWaAP
0.577presvedčivosť4527 SGWaAP
0.580racionálnosť1325 SGWaAP
0.583subjektívnosť1374 SGWaAP
0.586vtipnosť1308 SGWaAP
0.586prostota3792 SGWaAP
0.591dokumentárnosť526 SGWaAP
0.599strohosť2344 SGWaAP
0.600pragmatizmus5424 SGWaAP
0.600konkrétnosť5067 SGWaAP
0.601poetika20638 SGWaAP
0.607obraznosť4979 SGWaAP
0.608nekompromisnosť1380 SGWaAP
0.609povrchnosť7196 SGWaAP