Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.298veľvyslanec80646 SGWaAP
0.407konzulka1201 SGWaAP
0.447generálny_konzul2300 SGWaAP
0.465Veľvyslanec842 SGWaAP
0.483vyslankyňa730 SGWaAP
0.515holandské_kráľovstvo1697 SGWaAP
0.523štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.540Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.549apoštolský_nuncius6689 SGWaAP
0.558prezidentka33376 SGWaAP
0.559nórske_kráľovstvo1603 SGWaAP
0.576guvernérka1449 SGWaAP
0.585premiérka28566 SGWaAP
0.585námestníčka6621 SGWaAP
0.586veľvyslanectvo48132 SGWaAP