Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.191Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.326zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP
0.329konzulát9864 SGWaAP
0.335Generálny_konzulát1091 SGWaAP
0.338ambasáda25370 SGWaAP
0.380americké_veľvyslanectvo3396 SGWaAP
0.430Zastupiteľský674 SGWaAP
0.444vyslanectvo2261 SGWaAP
0.463veľvyslanec80646 SGWaAP
0.480konzulárne_oddelenie757 SGWaAP
0.494generálny_konzul2300 SGWaAP
0.541diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.543konzulka1201 SGWaAP
0.560konzul8987 SGWaAP
0.565vojenský_pridelenec882 SGWaAP
0.583MZV12379 SGWaAP
0.586veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.587atašé2297 SGWaAP
0.598holandské_kráľovstvo1697 SGWaAP