Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľvyslanecký563 SGWaAP
0.592vojenský_atašé638 SGWaAP
0.607vyslanectvo2261 SGWaAP
0.616veľvyslanec80646 SGWaAP
0.623vojenský_pridelenec882 SGWaAP
0.625konzul8987 SGWaAP
0.627kariérny_diplomat931 SGWaAP
0.628generálny_konzul2300 SGWaAP
0.639ministerský15037 SGWaAP
0.641atašé2297 SGWaAP
0.663veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.668diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.689prezidentský19871 SGWaAP
0.690zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP
0.693pridelenec1774 SGWaAP
0.693americké_veľvyslanectvo3396 SGWaAP
0.702konzulát9864 SGWaAP
0.702emisár1781 SGWaAP
0.707riaditeľský1278 SGWaAP
0.708diplomat51067 SGWaAP
0.710tlačový_atašé576 SGWaAP