Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000veľvyslanec80646 SGWaAP
0.298veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.310generálny_konzul2300 SGWaAP
0.408Veľvyslanec842 SGWaAP
0.436vojenský_pridelenec882 SGWaAP
0.458konzul8987 SGWaAP
0.459pridelenec1774 SGWaAP
0.463veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.470apoštolský_nuncius6689 SGWaAP
0.488Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.496atašé2297 SGWaAP
0.497štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.497generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.505vyslanec22433 SGWaAP
0.507Miroslav_Lajčák13470 SGWaAP
0.521konzulka1201 SGWaAP
0.524delegácia72321 SGWaAP
0.524minister948408 SGWaAP
0.531Excelencia1615 SGWaAP
0.531holandské_kráľovstvo1697 SGWaAP